FILTER & PARTS

RO. Membrane Filter

 Membrane Filter


คุณสมบัติของไส้กรอง
 

  • สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ เป็นกระบวนการที่ใช้ความดันน้ำผ่านเยื่อกรอง
  • สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
  • สามารถกรองสารเคมีโลหะหนัก เช่น
    - ตะกั่ว
    - ปรอท
    - แคดเมี่ยม และเชื้อโรคต่างๆ ในน้ำได้มากถึง 95%