FILTER & PARTS

Post-Carbon Filter

 Post carbon Filter


คุณสมบัติของไส้กรอง

  • ใช้สารกรองซึ่งเป็นถ่านกัมมันต์ปรุงแต่งรสชาติของน้ำ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกรอง
  • สามารถขจัดกลิ่น หรือก๊าซ ที่ยังคงเหลือในน้ำ
  • ปรับรสชาติของน้ำให้เป็นธรรมชาติ