RENTAL

 

                              

            การเช่าเครื่องกรองน้ำ

           
     
	  สำหรับลูกค้าที่ประสงค์เช่าเครื่องกรองน้ำกับทางบริษัทฯเพื่อความประหยัดหรือประสงค์
ใช้เครื่องกรองน้ำเป็นการชั่วคราวทางบริษัทฯจึงได้เสนอ แพ็คเกจเช่าเครื่องกรองน้ำให้ในราคาที่ยุติธรรม
ราคาเช่าเริ่มต้นที่ 580 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการบริการบำรุงรักษาเครื่องเช่า

- เข้าบริการเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3 เดือนตามอายุไส้กรอง
- บริการตรวจเช็คทำความสะอาดล้างแทงค์น้ำพร้อมทั้งเช็คสภาพเครื่องให้พร้อมใช้งาน
 อยู่เสมอ
- บริการ4 ครั้งต่อปีโดยทีมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะคอยเตือนและโทรนัดแจ้งวันเข้าบริการ

เงื่อนไขการเช่าเครื่องกรองน้ำ

- ทำสัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี
- ค่าประกันเครื่อง 1,500- 3,500 บาท/เครื่อง
- ค่าติดตั้ง 1,000 บาท/เครื่อง
- การเช่าเครื่องกรองน้ำที่จะติดตั้งในโซนปริมณฑล ค่าเช่าจะเพิ่มจากปกติ 100 บาท/เดือน

เงื่อนไขเอกสารประกอบการเช่า

กรณีคนไทย (บุคคลธรรมดา) ต้องมี

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีชาวต่างชาติอย่างน้อยต้องมี

- สำเนา Pass Port
- สำเนา Work Permit หรือ Residence Permit

กรณีเป็นองค์กรหรือบริษัทจะต้องมี

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง
- สำเนาภพ. 20
- กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช่สำเนา Pass Port