NEWS

น้ำดื่มบรรจุขวด กับ น้ำดื่มจากการกรอง
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างน้ำดื่มบรรจุขวด กับ น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำ
กทม. ประสบปัญหาน้ำประปามีรสชาติเค็ม
“น้ำเค็ม” เป็นปัญหาที่คงไม่มีใครคาดคิดว่า ในเมืองกรุงที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ และมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน จะต้องมาประสบกับภาวะน้ำทะเลหนุนเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา จนทำให้น้ำประปามีรสชาติ “กร่อย” ไปจนถึงขั้น “เค็ม”
Total: 2  1